Podmínky

Pravidla pro přidávání odkazů do katalogu

Účast v tomto systému je dobrovolná a zcela zdarma. Provozovatel internetových stránek, které budou registrovány v systému (dále jen „uživatel”), přidáním odkazu souhlasí se všemi pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Jak postupovat při zadávání webu do katalogu

Zdarma můžete do našeho katalogu přidat komerční i nekomerční odkazy, pokud splňují níže zmíněná kritéria a mají správný formát. Při přidávání odkazu, prosím, dodržujte pravidla tak, abyste se vyvarovali špatnému zařazení či dokonce výmazu.

Berte také na srozuměnou fakt, že vložením Vašeho webu do katalogu souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení na zadanou e-mailovou adresu. Tato sdělení Vám budou rozesílána maximálně jednou měsíčně. Pokud by Vám tato frekvence nevyhovovala, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat pomocí kontaktního formuláře a záhy budete ze systému zasílání zpráv vyřazeni.

 • Titulek (název stránky) by měl být shodný s titulkem Vašeho webu. Titulek začíná velkým písmenem a nesmí obsahovat celá slova napsaná VELKÝMI PÍSMENY (výjimkou jsou zkratky).
 • Sekce Popis musí být vyplněna pomocí smysluplných vět tak, aby jejich obsah odpovídal co nejpřesněji obsahu přidané stránky. Druhá a následující věta může být složená z klíčových slov. Maximální délka popisu je 300 znaků. Popis musí být gramaticky správný, včetně interpunkce (háčky a čárky).
 • Klíčová slova by měla vystihovat největší část obsahu přidávaného webu. A jejich počet by měl být přiměřený.
 • Do katalogu přidávejte pouze dokončené a plně funkční weby.
 • Do katalogu zařazujte pouze hlavní stránku webu, nikoliv jednotlivé podstránky například: www.profikatalog.cz => ANO / www.profikatalog.cz/psi-a-kocky =>  NE
 • - Do kolonky e-mail zadávejte pouze adresu patřící majiteli webu, případně jiné osobě, jejíž e-mailová adresa je uvedena přímo na odkazovaných stránkách. Zadáním e-mailu souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení maximálně jedenkrát do měsíce (viz výše).

Čemu se při zadávání do katalogu vyvarovat

 • Nevkládejte do katalogu více webů se shodným obsahem. I když budou fungovat na odlišných doménách, bude zařazena jen jedna adresa.
 • Vyvarujte se používání „marketingových“ slov jako například jediný, vše, největší, nejlevnější,… Tato slova neupřesňují zaměření webu a budou automaticky mazána. Pro obě strany proto bude výhodnější, pokud tato slova nahradíte jinými, abyste vyjádřili obsah webu sami co nejlépe.
 • Dejte si pozor na to, aby řádově maximálně 10% popisu bylo napsáno za pomoci velkých písmen. Jinak budeme nuceni provést korekturu dle vlastního uvážení.

Provozovatel může vymazat web z katalogu z alespoň jednoho z těchto důvodů:

 • Web nemá hodnotný obsah.
 • Obsah webových stránek je v rozporu se zákony České republiky.
 • Webové stránky nejsou napsány v českém, ani ve slovenském jazyce.
 • Web by mohl poškodit dobré jméno provozovatele.

Upozornění a výjimky z pravidel

 • Správce serveru si vyhrazuje právo upravit titulek, popis, URL a kategorii dle svého uvážení a odmítnout zařazení stránky bez dalšího vysvětlování.
 • Provozovatel je oprávněn prostřednictvím elektronické pošty uživateli zasílat informace, týkající se systému i dalších aktivit (například reklamní sdělení viz Jak postupovat při zadávání webu do katalogu).