Stanislav Kojecký – vývoz žump a odvoz fekálií

Zajišťujeme odvoz fekálií, kuchyňských lapolů z restaurací a kalů ČOV. Provádíme akutní i pravidelné vývozy žump či septiků z firem a domácností. Přepravujeme živočišné a rostlinné tuky autocisternou.
http://www.odvoz-fekalii.cz

Kategorie: Seriály