Exekutorská Unie České republiky

Exekutorská unie se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory.
http://www.exekutorskaunie.cz